אודות קבוצת עמיתים

קבוצת-ייעוץ לצוות המטפלים

המטפל במי שסובלים מאישיות לא יציבה מבחינה רגשית זקוק לעזרה. שיטת הטיפול הדיאלקטי-התנהגותי מכירה בכך שדאגה עקבית לחיזוק המוטיבציה של המטפל ודאגה לטיפוח שוטף של כושרו וכשריו לטפל באפקטיביות, הן חלק בלתי נפרד מטיפול DBT. הכרה זו באה לידי מימוש בקיום מפגש ייעוץ שבועי לצוות המטפלים כחלק בלתי נפרד מחמש היתדות שמחזיקים את מעטפת הטיפול המקיפה כל מטופל: טיפול פרטני, קבוצה ללימוד מיומנויות למטופלים, הדרכה בטלפון, קבוצת ללימוד מיומנויות להורים וקבוצת ייעוץ לצוות המטפלים. לפיכך, כל מטפל DBT מכיר בצורך להיות חלק מצוות עמיתים ומסכים להשתתף, באופן קבוע, במפגשי-ייעוץ של צוות המטפלים.

המטרה המרכזית של מפגשי הייעוץ היא לעזור למטפלים לטפל: לטפח מוטיבציה לטפל, להשאיר המטפל בטיפול גם כשקשה לו מאוד ולשמור על נאמנות המטפל למודל הטיפול של DBT (עבודה ע"פ ההיררכיות, יישום ראיית-עולם דיאלקטית ועיטוף כל הכוונה לשינוי בתיקוף). מנגד, ההתחייבות הזו, של מטפלי DBT, מעבירה מסר למטופלים שהם יכולים לסמוך על המטפלים שלהם שיפנו לקבל עזרה כשהטיפול תקוע במקום להאשים אותם ב"התנגדות" או להמשיך בטיפול לא אפקטיבי.

נובע מזה, שמפגשי צוות העמיתים, בעצמם, מתנהלים במסגרת תרבות DBT. המשתתפים במפגש מסכימים לקבל, בקבלה שלמה, שכל אחד מועד לשגות, מחויבים להתייחס זה אל זה ללא שיפוטיות, נכונים לבקש עזרה ומוכנים לקבל עזרה. המשתתפים בצוות העמיתים מסכימים להימנע מתיוג עמיתים או מהעברת ביקורת במובן של "לחלק ציונים". אם מטפל נוטה, עפ"ר, להציע פרשנויות אמפטיות לא נמהר לתייג אותו כנאיבי או מזדהה-ביתר עם מטופלים ולהפך מטפלים שנוטים להאשים את המטופל לא יתויגו, אוטומטית, כחרדתיים או שתלטנים. במקום זה משתמשים בשיפוטיות במובן של הפעלת שיקול-דעת. דהיינו, מכירים במציאות שבה "איציק צודק אבל הילה לא טועה" כשבו-בזמן "הילה צודקת אבל איציק לא טועה". תרבות יחסים כזו מאפשרת למי ששגה לסמוך על עמיתיו שיאירו עיניו ושיעזרו, זה לזה, לצאת מעמדה של תקיעות למקום של נכונות, מהתנהגות ריאקטיבית "יעילה" להתנהגות רספונסיבית ואפקטיבית.

יישום בפועל של תרבות יחסים כזו מתאפשרת כאשר מאמצים ראיית-עולם דיאלקטית: נוכחים לדעת שאין "אמת אחת גדולה" ושכל פיסת-מציאות היא פועל יוצא של פעילות-גומלין בין ניגודים אשר אינם עוינים זה את זה ואינם מתנצחים זה עם זה אלא נמצאים באיזון. כך, מטפל שמעלה בעיה ומבקש ייעוץ, שומע דעות שונות, לעיתים מנוגדות. הוא לא מחפש מה מבין הדעות ששמע הוא "אמת", "צודק" או "נכון" אלא יבחר לו את העצה שהיא המתאימה ביותר, לו אישית, למטופל הספציפי שלו ולשלב המסוים שבו הוא נמצא בטיפול ברגע הזה.

יישום תרבות DBT בחדר הטיפול מתחילה ביישום תרבות DBT במפגשי הייעוץ של צוות המטפלים. הפיכת תרבות DBT לטבע-השני של המטפל שומרת על המטפל, מטפחת את כושרו לטפל ועוזרת למטופל לקבל את הטיפול.

דילוג לתוכן