האגודה הישראלית לטיפול דיאלקטי התנהגותי

טופס מילוי פרטים עבור הקמת עמוד מטפל באתר האגודה

*רלוונטי רק למי שאושר כחבר מן המניין באגודה


פרטים אישיים

המשך טיפול בחברות יתנהל מול נציג ועדת קבלה

**כל הפרטים חסויים**

דילוג לתוכן