האגודה הישראלית לטיפול דיאלקטי התנהגותי

טופס בקשה ראשוני להתקבל לחברות באגודה

*תוקף ההרשמה היא עד תאריך 31/12/2025

הנחיות למילוי הטופס:

במידה והנך מעוניין בחברות במעמד חבר מן המניין: אנא מלא את כל הטופס וצרף מסמכים רלוונטיים.

לקראת מילוי דף זה יש להיערך בתעודות התארים ולימודי ה- dbt  שברשותכם.

מקצוע

פרטים אישיים

לימודים אקדמאים: (תחום התואר, שם המוסד, שנת הסיום)

מקום עבודה ותפקיד

יש לצרף את כל התעודות הרלוונטיות הרשומות בטופס זה.
*לא יידונו בקשות ללא המצאת המסמכים הרלוונטיים וסריקתם מצורפים לטופס זה.

המשך טיפול בחברות יתנהל מול נציג ועדת קבלה

**כל הפרטים חסויים**

רק לאחר אישורך כחבר מן המניין באגודה הישראלית לטיפול DBT תוכל/י לקבל עמוד מטפל באתר האגודה. 

אם הנך מעוניין/ת בהקמת עמוד מטפל/ת עבורך באתר האגודה – נא לחץ/י כאן

דילוג לתוכן