האגודה הישראלית לטיפול דיאלקטי התנהגותי

טופס בקשה ראשוני להתקבל לחברות באגודה

הנחיות למילוי הטופס:

במידה והנך מעוניין בחברות במעמד חבר או עמית האגודה: אנא מלא את כל הטופס וצרף מסמכים רלוונטיים.

, במידה והנך מעוניין בדף מטפל ללא תוספת תשלום ולאחר לאחר קבלת אישור מהאגודה וביצוע תשלום לחברות האגודה  אנא מלא את החלק השני של המסמך

מקצוע

פרטים אישיים

לימודים אקדמאים: (תחום התואר, שם המוסד, שנת הסיום)

מקום עבודה ותפקיד

יש לצרף את כל התעודות הרלוונטיות הרשומות בטופס זה.
כמו כן יש לצרף מכתב המלצה מממליץ אחד לפחות.

המשך טיפול בחברות יתנהל מול נציג ועדת קבלה

**כל הפרטים חסויים**

האגודה הישראלית לטיפול דיאלקטי התנהגותי

טופס בקשה ראשוני להתקבל במעמד
ידיד האגודה או עמית האגודה

*תוקף ההרשמה היא עד תאריך 31/3/24

מקצוע

פרטים אישיים

לימודים אקדמאים: (תחום התואר, שם המוסד, שנת הסיום)

מקום עבודה ותפקיד

יש לצרף את כל התעודות הרלוונטיות הרשומות בטופס זה.
כמו כן יש לצרף מכתב המלצה מממליץ אחד לפחות.

המשך טיפול בחברות יתנהל מול נציג ועדת קבלה

**כל הפרטים חסויים**

דילוג לתוכן