רגשות ופחד מרגשות – קרן ניסן אילסר

מדוע יש לנו רגשות? חוקרים-ות מתחומים שונים עוסקים-ות כבר מספר עשורים בשאלה המסקרנת הזו. מרשה לינהאן ו-DBT נשענים על הסברים אבולוציוניים, שמסביריםשלרגשות יש שלוש תפקידים מרכזיים: 1.     רגשות נותנים לנו מוטיבציה ומארגנים אותנו לפעולה. בחיווט הביולוגי שלנו כל רגש מגיע עם דחף לפעולה (כל רגש מניע דחף אחר לפעולה). כך רגשות דוחפים אותנו לפעול (באופן אידאלי-באופן שמתאיםלמצב […]

מהי הדיאלקטיקה בטיפול הדיאלקטי-התנהגותי

המרכיב הדיאלקטי בגישה, מבקש לעצב את אופן ההתבוננות שלנו על המציאות החיצונית והפנימית שסביבינו. בתחילת דרכו של הטיפול, המרכיב הדיאלקטי התקיים בו מבלי הצבעה מפורשת עליו, עד אשר מרשה לינהן קישרה בין הרעיונות שעלו בה באשר לעמדה הטיפולית ובין הפילוסופיה הדיאלקטית. מנסח הפילוסופיה הדיאלקטית הינו  הפילוסוף בן המאה ה-18, פרידריך הגל, מחשובי ההוגים בתקופה המודרנית. […]